BÁT NHÃ THIỀN VIỆN
AGGA MEDITATION CENTER

Khóa Tu Thiền Minh Sát - Vipassana.

Thiền viện Bát Nhã trân trọng thông báo các khóa tu thiền minh sát được tổ chức tại chùa Bát Nhã như sau:

1. Khóa tu 6 ngày trong tháng 11: Thứ Hai  04/11/2019 - Thứ Bảy 09/11/2019 

Dưới sự hướng dẫn của Sư Khánh Hỷ. (<- Bấm vào để xem Tiểu Sử)

Lưu Ý: Thiền sinh muốn tham dự khóa thiền xin vui lòng điền online trên trang web chùa hay điền đơn ghi danh ngay tại Bát Nhã Thiền Viện. Đối với hành giả chỉ có thể tham dự được vài ngày hay chỉ một ngày, Thiền Viện cũng yêu cầu điền đơn trước hay điền đơn khi tới chùa tham dự.

Đăng ký online bấm vào đây Bấm vào để đăng ký

Bấm vào để xem thời gian biểu khóa thiền

Bấm vào để xem Nội Quy khóa thiền

Bấm vào để tải xuống đơn ghi danh đơn ghi danh khóa thiền

Thiền sinh sẽ được cung cấp thực phẩm.

Chi tiết xin liên lạc sư Sư cô TỊnh Như (514 ) 509-8214 hoặc số: (514) 721-7149 hay email : tvbatnha@gmail.com.