BÁT NHÃ THIỀN VIỆN
AGGA MEDITATION CENTER

Lich trình sinh hoạt cùa chùa Bát Nhã như sau:

- Thứ Hai tới thứ Sáu:

Giờ sinh hoạt:   8:00 am - 5:00 pm.
Ngoài giờ xin gọi điện thoại trước.

Hằng ngày Chùa Tụng Kinh Pali vào buổi chiều theo thời khóa như sau, ngoại trừ các khóa thiền và ngày thọ Bát quan:

Ngày 1 tháng 10 tới ngày 31 tháng 3 : Chiều lúc 5:00 pm

Ngày 1 tháng 4 tới ngày 31 tháng 9 : Chiều lúc 6:00 pm

- Chủ Nhật hàng tuần :

Tụng Kinh Tam bảo và thọ giới " 10:00 am

Thuyết Pháp 10:35 am

Trai Tăng : 11:15 am

- Các buổi lễ lớn trong năm xin xem phần "Lễ hội", các chương trình tu Thiền hay tu đầu đà xin xem phần "Thông báo" của Chùa.