BÁT NHÃ THIỀN VIỆN
AGGA MEDITATION CENTER

Main » 2017 » November » 2 » Lễ Hiệp Kỵ
5:09 AM
Lễ Hiệp Kỵ
Bát Nhã Thiền Viện
3401 Bélanger Est, Montréal, Quebec H1X 1A5 TEL. (514) 721-7149


Thông Báo Lễ Hiệp Kỵ Rằm Tháng Mười
Chủ Nhật 12 Tháng Mười Một 2017

Rằm tháng bảy, kẻ quảy người không
Rằm tháng mười, mười người mười quảy

Để tỏ lòng tri ân Chư Tăng Ni và Cư Sĩ tiền bối đã có công trong việc truyền bá giáo pháp nguyên thủy, đem bình an và hạnh phúc đến mọi người.

Để tỏ lòng nhớ ơn tổ tiên, thầy tổ, ông bà cha mẹ và những bậc ân nhân đã quá vãng. hằng năm vào Rằm Tháng Mười, thường vào dịp lễ Tạ Ân (Thank Giving) Giáo Hội Tăng Già Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam tại Hải Ngoại đều tổ chức lễ Hiệp Kỵ Theo truyền thống này, năm nay Bát Nhã Thiền Viện sẽ tổ chức Lễ Hiệp Kỵ vào ngày:

Chủ Nhật 12 tháng 11 năm 2017
Chương trình như sau:


8 giờ 30 sáng đến 11 giờ 30

​​Hành Thiền, Tụng Kinh Tam Bảo, Thọ Qui Giới,
​​Tụng kinh Cầu An và Cầu Siêu Trai Tăng, Thuyết Pháp
​​Hồi hướng phước lành đến Cửu Huyền Thất Tổ,
​​Ông Bà cha Mẹ và Những Bậc Hữu Ân
​Bửa cơm thân mật

Thân mời chư Phật tử tham dự đông đủ để tạo duyên lành hồi hướng đến tổ tiên, thầy tổ, ông bà cha mẹ, các bậc hữu ân cùng thân nhân đã quá vãng và còn hiện tiền.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Bát Nhã Thiền Viện


Tỳ Khưu Khánh Hỷ
Views: 117 | Added by: Yogini | Rating: 0.0/0
Total comments: 0