BÁT NHÃ THIỀN VIỆN
AGGA MEDITATION CENTER

Main » 2016 » April » 12 » Cúng Thực Phẩm
4:19 PM
Cúng Thực Phẩm

Cúng dường thực phẩm cho chư Tăng là một pháp tu bố thí cao quý phổ biến của hàng Phật tử tại gia nhằm gieo trồng phước báo cho bản thân và gia đình. Đặc biệt Cúng dường thực phẩm cho Chư Tăng Ni và Hành giả đang nỗ lực trau dồi giới đức và phát triển trí tuệ mang lại vô lượng công đức cho người cúng dường. Và sự Cúng dường dựa trên nền tảng tự phát tâm, sự tự nguyện của gia chủ, của Phật tử.

Theo truyền thống chùa Nam Tông, thì Phật tử nấu ăn tại nhà rồi mang đến cúng cho chư Tăng. Thức ăn không nhất thiết là chay. Vì bên Nam Tông vẫn dựa theo truyền thống đi Khất Thực từ thời Đức Phật là không đòi hỏi. Thí chủ dùng gì, họ có thức ăn thì cúng dường, để vào Bát của chư Tăng. Cho nên ta nghe danh từ “bỏ Bát cho chư Tăng” hay “chư Tăng đi Bát”. Nếu quý Phật tử muốn cúng dường trai Tăng thì xin liên lạc chùa để biết thêm chi tiết.

Lịch cúng dường thực phẩm lên chư Tăng, Ni và các thiền sinh trong khóa thiền 5 ngày (từ Thứ Tư 6/09 năm 2017 đến thứ Hai 11/09 năm 2017) như sau;

Ngày thứ Tư:  Diệu Lạc

Ngày thứ Năm  Thúy Mai

Ngày thứ Sáu;  cô Ích

Ngày thứ Bảy: các Thiền Sinh

Chủ Nhật      Toàn thể PT

Ngày thứ Hai : cô Hồng

Xin Hoan hỷ Phước Lành  !!  Anumodana. we rejoice in your good merit and generosity. Nous nous réjouissons de votre bonne mérite et générosité !!

Category: Cúng Dường Thực Phẩm | Views: 534 | Added by: anlac | Rating: 3.5/2
Total comments: 0