BÁT NHÃ THIỀN VIỆN
AGGA MEDITATION CENTER

THỜI GIAN BIỂU KHÓA THIỀN

 

Buổi Sáng

Buổi Chiều

Buổi Tối

5: 00 am  –    Báo Thức

1: 30 pm –    Ngồi Thiền

7: 00 pm –   Ngồi Thiền

5: 30 am  –    Ngồi Thiền

2: 30 pm –   Đi thiền

7: 30 pm –   Pháp Thoại

6: 30 am –     Giải Lao

3: 00 pm –    Ngồi Thiền

8: 30 pm –      Đi thiền

6: 45 am –     Điểm tâm

4: 00 pm –    Đi thiền

9: 00 pm –    Ngồi Thiền

8: 00 am  –     Ngồi Thiền

4: 30 pm –   Ngồi Thiền

10: 00 pm –    Nghỉ đêm

9: 00 am  –   Thọ giới

5: 30 pm –  Đi thiền

 

10: 00 am  –   Đi thiền

6: 00 pm –     Giải Lao

 

10: 30 am –    Ngồi Thiền

 

 

11: 15 am –   Cơm trưa

 

 

12: 00 pm –  Nghỉ trưa