BÁT NHÃ THIỀN VIỆN
AGGA MEDITATION CENTER

Lễ Hội Năm 2017

1. Lễ Tất Niên : Chủ Nhật ngày 22 Tháng Một 2017 ( 25 tháng Chạp) .

2. Tết Việt Nam : Thứ Bảy ngày 28 Tháng một 2017 (Mồng Một Tết) -  Thứ Hai ngày 30 Tháng một 2017 (Mồng Ba Tết).

3. Rằm tháng Giêng : Chủ Nhật 12  Tháng Hai 2017.

4. Lễ Vesak 2561 : Chủ Nhật  14/05/2017.

5. Lễ Dâng Y tắm mưa : Chủ Nhật  2/07/2017.

6. Nhập hạ : Chủ Nhật 9/07/2017 - Thứ Năm 5/10/2017 (Pavāranā - ngày Tự Tứ).

7. Lễ Vu Lan, Rằm Tháng bảy: Chủ Nhật 6/08/2017.

8. Lễ Dâng Y Kathina :Chủ Nhật 8/10/2017.

 

 

** Chương Trình có thể thay đổi. (xin xem phần thông báo)