BÁT NHÃ THIỀN VIỆN
AGGA MEDITATION CENTER

THIỀN SƯ PANNA DIPA BHIVAMSA

Sayadaw Panna Dipa được sinh ra vào ngày 28 tháng 9 năm 1961 tại làng Kyi Pin HTU, Salingyi, Zagaing, Myanmar. Sư Panna Dipa là con trai út trong số năm anh chị em của U Phe Tint, Daw Hla Tin. Ở tuổi mười hai, Sư thọ giới Sadi với U Pandita, trụ trì Tu viện Jotika và được tài trợ bởi cha mẹ mình. Tên Sadi là Shin PannaDipa. Ở tuổi hai mươi, Sư thọ giới  tỳ khưu tại Sima chùa Jotikarama, ở Myin Gyan, tỉnh Mandalay, được tài trợ bởi gia đình U Saw Maung Daw Than. Thầy tế độ là Ngài Hòa thượng U Jagara, trụ trì của tu viện, ở Myin Gyan.

Sayadaw học tập theo một chương trình giáo dục Phật giáo. Từ năm 1966 đến 1973, Sư học Pali cơ bản tại tu viện ở chùa làng. Từ năm 1973 đến năm 1981, Sư đã học xong chương trình phổ thông của chính phủ, chương trình các cấp I, cấp II và cấp III , được dạy tại chùa Jotikarama ở Myin Gyan. Từ năm 1982 đến năm 1988, Sư thi đổ ba bằng cấp Phật giáo là Sakya-Siha Dhammacariya, Cetiyangana Dhammacariya, và SaddhammaPala Dhammacariya. Trong thời gian này tên sư được đổi thành Panna Dipa Bhivamsa.

Năm 1988, Sư Panna Dipa Bhivamsa trở thành một giáo sư tại tu viện Ma Soe Yaing Tait This ở Mandalay, giảng dạy về văn học Pali, và Sư là một trong những thành viên thuộc ban biên tập từ điển Pali-Myanmar. Từ năm 1994 đến 1996, Sư Panna Dipa Bhivamsa đã thực hành thiền Vipassana tại Shwe Taung Gon Sasana Yeik Thar, tại Yangon dưới  sự  hướng dẫn của thiền sư Sasana. Trong khi tu thiền tại đó, Sư đã giảng dạy cho các tu nữ và các thiền sinh ở đó.

Năm 1996, Sư được mời sang TMC ở San Jose, California để dạy giáo lý và thiền định cũng như tiếng Anh. Tại đây ở California, Sư Panna Dipa Bhivamsa đã giảng dạy về Phật Giáo Nguyên Thủy, về thiền định, và về Vi Diệu Pháp. Sau khi có được bằng Cao đẳng, Sư điều hành lớp giáo lý ngày Chủ Nhật, dạy các lớp Vi Diệu Pháp, và các khóa thiền tại Garland, TX cũng như ở Trung tâm Thiền Bồ Đề tại Orlando, Florida.

Trong năm 2013, Sư Panna Dipa Bhivamsa thành lập Trung tâm Thiền Pannavasa, một tu viện Miến Điện đầu tiên tại Dallas Fort Worth ở Texas với sự hỗ trợ của các gia đình người Việt Nam và người Miến Điện. Sư Panna Dipa Bhivamsa hiện là người sáng lập và cũng là trụ trì Trung tâm Thiền Pannavasa, với mục đích phục vụ giúp đỡ các Phật tử về mặt tâm linh và xã hội.