BÁT NHÃ THIỀN VIỆN
AGGA MEDITATION CENTER

LỄ  HỘI   2020

1. Lễ Tất Niên : Chủ Nhật ngày 19 Tháng 1 2020 ( 26 tháng Chạp) .

2. Tết Việt Nam : Thứ Sáu ngày 24 Tháng 1 2020 (Giao Thừa)

Thứ Bảy 25 Tháng 1 (Mồng Một Tết) - Thứ Hai ngày 27 Tháng 1 năm 2020 (Mồng Ba Tết).

3. Rằm tháng Giêng : Chủ Nhật ngày 9 Tháng Hai, 2020.

4. Lễ Vesak 2564: Chủ Nhật ngày 3 Tháng Năm, 2020.

5. Lễ Dâng Y vô hạ : Chủ Nhật ngày 5 Tháng Bảy, 2020.

6. Nhập hạ : Thứ Hai ngày 6 tháng Bảy – Thứ năm ( Pavāraṇā - ngày Tự Tứ) ngày 1 tháng 10, 2020.

7. Lễ Vu Lan, Rằm Tháng bảy: Chủ Nhật ngày 2 tháng 8 năm 2020. (chính xác là ngày 3 tháng 8)

8. Lễ Dâng Y Kathina : Chủ Nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020.

9. Lễ Hiệp Kỵ (Thanksgiving) : Chủ Nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020.

 

** Chương Trình có thể thay đổi. (xin xem phần thông báo)